Popularne teme:

Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive.
Mahatma Gandi

3 1
Mahatma Gandi citati

Hej to nije sve!