Popularne teme:

U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.
Mahatma Gandi

5 0
Mahatma Gandi citati

Hej to nije sve!