Popularne teme:

U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja.
Mahatma Gandi

7 0

Hej to nije sve!