Politika prvatnosti

Citiram.com pštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala. Svi podatci dobijeni od strane posetioca (ime, adresa, email...) i ostali podaci nisu dostupni trećoj strani. Citiram.com portal se obavezuje da čuva privatnost korisnika, te da privatne podatke neće distributirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika i u slučaju nezakonitih aktivnosti korisnika.

Citiram.com koristi usluge trećih lica radi prikazivanja reklama. Ove firme mogu da koriste informacije o Vašim posetama (koje ne uključuju Vaše ime, adresu, e-mail ili telefonski broj) ovom i drugim sajtovima, kako bi prikazale reklame o proizvodima i uslugama koje bi Vas zanimale. Ukoliko želite da pročitate vše informacija o ovoj praksi i izaberete da li želite da se ovakve informacije koriste, posetite Politiku privatnosti za Google oglase i Google mrežu sa medijskim sadržajem.

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o posvećenosti Citiram.com zaštiti privatnosti internet korisnika, kontaktirajte nas.