Popularne teme:

Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.
Ivo Andrić

17 5
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!