Popularne teme:

Kukavica je nesposobna da oseti ljubav - to je osobina hrabrih
Mahatma Gandi

6 0
Mahatma Gandi citati

Hej to nije sve!