Popularne teme:

Život bez principa je brod bez kormila.
Mahatma Gandi

12 1
Mahatma Gandi citati

Hej to nije sve!