Popularne teme:

Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.
Mahatma Gandi

12 0
Mahatma Gandi citati

Hej to nije sve!