Popularne teme:

Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti.
Ivo Andrić

90 3
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!