Popularne teme:

Živeti pod nebeskim pravilima možeš na nebu, ali na zemlji moraš da rešavaš konkretne stvari.
Zoran Đinđić

22 11
Zoran Đinđić citati

Hej to nije sve!