Popularne teme:

Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti prožimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.
Mahatma Gandi

5 3
Mahatma Gandi citati

Hej to nije sve!