Popularne teme:

Čovek je stvorio mašinu, ali mašina je zarobila čoveka i čovek radi, a ne živi više.
Mahatma Gandi

18 2

Hej to nije sve!