Popularne teme:

Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu učiniti, verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to učinim.
Mahatma Gandi

19 0
Mahatma Gandi citati

Hej to nije sve!