Popularne teme:

Ljudi koji pod, pod urgencijom novih saznanja, svoja mišljenja nisu kadri da menjaju, nemaju mnogo uslova i razloga ni da ih imaju.
Borislav Pekić

0 0

Hej to nije sve!