Popularne teme:

Sigurnost je samo pobeda jedne verovatnoće nad drugom i ništa više.
Borislav Pekić

2 0
Borislav Pekić citati

Hej to nije sve!