Popularne teme:

Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se smrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje boga.
Borislav Pekić

8 1
Borislav Pekić citati

Hej to nije sve!