Popularne teme:

Apsolutna sloboda moguća je jedino van razuma, u ludilu. Samo u ludilu sve je moguće.
Borislav Pekić

0 1
Borislav Pekić citati

Hej to nije sve!