Popularne teme:

Ali nikad ne znamo što izazivamo u drugom čovku rečju koja za nas ima sasvim određeno značenje i zadovoljava samo našu potrebu.
Meša Selimović

7 1
Meša Selimović citati

Hej to nije sve!