Popularne teme:

Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.
Rabindranat Tagor

14 1
Rabindranat Tagor citati

Hej to nije sve!