Popularne teme:

Ekonomski prosperitet je destruktivan. Daje ljudima vremena da izmišljaju sve nove potrebe i nove želje.
Borislav Pekić

4 0

Hej to nije sve!