Popularne teme:

Svakom čoveku, koji misli da može tumačiti i poučavati stvari o onom svetu, Bog će se nasmejati.
Albert Ajnštajn

7 2
Albert Ajnštajn citati

Hej to nije sve!