Popularne teme:

Dan smrti će doći, možda danas, možda za pedeset godina. Sigurno je jedno da će doći.
Ajrton Sena

6 0
Ajrton Sena citati

Hej to nije sve!