Popularne teme:

Pobeda je najvažnija. Sve ostalo je samo posledica pobede.
Ajrton Sena

10 0
Ajrton Sena citati

Hej to nije sve!