Popularne teme:

Žene - uvek samo problemi sa njima, ali bez njih ne mogu živeti.
Ajrton Sena

12 0
Ajrton Sena citati

Hej to nije sve!