Popularne teme:

Sretan čovek je isuviše zadovoljan sadašnjošću da bi se previše bavio budućnošću.
Albert Ajnštajn

15 1
Albert Ajnštajn citati

Hej to nije sve!