Popularne teme:

Nažalost, naučna otkrića su često kao sekira u rukama patološkog kriminalca.
Albert Ajnštajn

5 1
Albert Ajnštajn citati

Hej to nije sve!