Popularne teme:

Onoga dana kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovaće više nego u ranijim vekovima svoje istorije.
Nikola Tesla

15 1
Nikola Tesla citati

Hej to nije sve!