Popularne teme:

Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti!
Nikola Tesla

43 11
Nikola Tesla citati

Hej to nije sve!