Popularne teme:

Da muškarac odista voli postojano samo jednu ženu, potrebna je mašta koja ide u priviđenje i prelazi u ludilo.
Jovan Dučić

4 2

Hej to nije sve!