Popularne teme:

Može se, kad se hoće, ako se hoće tako, da pucaju kosti onima koji tako neće.
Miroslav Krleža

1 0
Miroslav Krleža citati

Hej to nije sve!