Popularne teme:

Tebi, o, gluposti ljudska, udaram himnu o bubanj, (…) Danas paseš ko krava nad grobom glupe Evrope, ne umijući drugo nego mahati repom.
Miroslav Krleža

3 0
Miroslav Krleža citati

Hej to nije sve!