Popularne teme:

Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.
Jovan Dučić

3 1

Hej to nije sve!