Popularne teme:

Retko koja žena hoće da osvoji duhom, još manje dušom, a najmanje dobrotom.
Jovan Dučić

8 9

Hej to nije sve!