Popularne teme:

Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom.
Jovan Dučić

7 0

Hej to nije sve!