Popularne teme:

Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne.
Simo Popović

10 0

Hej to nije sve!