Simo Popović

O autoru

Vojvoda Simo Popović je poznati novinar, pisac i političar. Bezmalo, punih četrdeset godina (od 1870. do 1906) bio je u službi knjaza Nikole. Bio je urednik "Crnogorca" i "Glasa Crnogorca". Zastupao je Crnu Goru u raznim diplomatskim i političkim misijama. Punih petnaest godina bio je prvi guverner Crnogorsko primorske oblasti. Vodio je resor Ministarstva prosvete Crne Gore i bio član Državnog saveta i Ustavnog odbora.

Pisao je pesme, bavio se publicistikom i prevodilačkim poslovima. Život i rad vojvode Popovića tesno je isprepletan sa životom i političkom delatnošću knjaza Nikole. To se najbolje vidi iz Memoara vojvode Popovića koji su štampani tek 1995. godine.

U ovom feljtonu biće objavljeni pojedini odabrani odeljci iz dosad nepoznatog rukopisa vojvode Popovića koji su odnose na vreme Prvog svetskog rata, kada je vojvoda, u periodu od 1916. do 1919. godine, bio u emigraciji, u Francuskoj, zajedno s kraljem Nikolom.

Nalazeći se u dvorskoj sviti, susrećući se s kraljem, članovima njegove porodice i crnogorske vlade, vojvoda je bio ne samo svedok već i učesnik i posmatrač događaja od posebnog istorijskog značaja za istoriju Crne Gore i Crnogoraca. U vidu pisama svojoj deci, vojvoda Simo je stavljao na hartiju sve što je video, doživeo i čuo, a smatrao da je vredno zabeležiti i sačuvati od zaborava.

Njegovi zapisi iz vremena rata prepuni su podataka koji dosad nisu bili poznati. Oni bacaju novo svetlo na mnoge već poznate događaje. Posebno su zanimljive stranice u kojima vojvoda opisuje kralja Nikolu, njegove političke poteze, nade, strepnje, težnje i ciljeve.

Simo Popović je rekao