Popularne teme:

Neki stari mudrac je palio sveću da nadje čoveka, danas mu ne bi bio dovoljan ni reflektor.
Simo Popović

6 2

Hej to nije sve!