Popularne teme:

Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čoveka.
Nikola Tesla

21 0
Nikola Tesla citati

Hej to nije sve!