Popularne teme:

Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio.
Nikola Tesla

38 0
Nikola Tesla citati

Hej to nije sve!