Popularne teme:

I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima.
Ivo Andrić

8 0
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!