Popularne teme:

Kolektivni strah potiče nagon čopora, i teži da stvori divljaštvo prema onima koji se ne smatraju članovima tog čopora.
Bertrand Rasel

7 0
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!