Popularne teme:

Sloboda misli može postojati jedino onda kada država veruje da je sigurna.
Bertrand Rasel

2 0
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!