Popularne teme:

Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čoveka.
Rabindranat Tagor

1 1
Rabindranat Tagor citati

Hej to nije sve!