Popularne teme:

Oni koji uče, ali ne primjenjuju svoju nauku slični su seljaku koji ore, a ne sije.
Rabindranat Tagor

2 0
Rabindranat Tagor citati

Hej to nije sve!