Popularne teme:

S vremena na vreme treba se odmoriti od nerada.
Žan Kokto

19 3
Žan Kokto citati

Hej to nije sve!