Popularne teme:

Najgore što se pesniku može desiti je da bude omiljen i neshvaćen.
Žan Kokto

11 1
Žan Kokto citati