Popularne teme:

Radosno srce nastaje, naravno, samo od onog srca koje izgara od ljubavi.
Majka Tereza

3 0

Hej to nije sve!