Popularne teme:

Ljudi su nerazumni, nelogični i orijentirani sami na sebe, voli ih uprkos tome.
Majka Tereza

12 1
Majka Tereza citati

Hej to nije sve!