Popularne teme:

Samo žena može stvoriti porodicu. Ali i porodica se može raspasti zbog žene.
Majka Tereza

29 3
Majka Tereza citati

Hej to nije sve!