Popularne teme:

Samo žena može stvoriti porodicu. Ali i porodica se može raspasti zbog žene.
Majka Tereza

25 3

Hej to nije sve!