Popularne teme:

Više je gladi u svetu za ljubavlju i poštovanjem, nego za hlebom.
Majka Tereza

83 12
Majka Tereza citati

Hej to nije sve!