Popularne teme:

Sa parolom „oko za oko“ celi sviet će završiti slep.
Mahatma Gandi

2 0
Mahatma Gandi citati

Hej to nije sve!